ENGINE FUND LOGO
The fund, through its portfolio of unique automobiles, motorcycles or automobilia, offers the investor the chance to invest in an area that does not make use of any leveraged instruments and provides investors, in comparison with standard investment areas such as securities, derivatives and commodities, with a great degree of protection from possible fluctuations in market prices.

News


Engine Group at INVESTOR Prague Show, 7th of September 2017, Prague

Engine Group at INVESTOR Prague Show, 7th of September 2017, Prague

On Thursday 7th of September was in hotel International in Prague organised INVESTOR Prague Show. Engine Group became the expert partner of an appointment and showed sporty cars, racing bicycles and tennis rackets from its collections. During the afternoon panel discussion about investments to the classic cars, led by František Vahala, have taken a part with their contributions also Radek Pokorný (founder and CEO of Engine Group) and Emil Příhoda (the greatest collector of automobiles of Praga), who have shared their opinions and experiences with the guests.  

Engine Classic Cars Gallery: We are going to the finish

Engine Classic Cars Gallery: We are going to the finish

We working on building of Engine Classic Cars Gallery every day. What You can look forward there? The place, where our investment fund portfolio and Engine cars collection will be situated, where the basement for restorations and repairs will be opened, appointments with another classic cars owners and fans will be possible and exhibitions will be prepared. During these days almost all cars are at their places and we are moving our service and restorations workshop...

ENGINE FUND

Engine Fund invests your investment in precisely selected world iconic collector cars or motorbikes in the stable type of the market. You can participate on the interesting posibility of investing in the sector offering safe environment, stable return and continuous evaluation of the investment.

OUR PHILOSOPHY AND FUND GOALS

The idea of the Fund is to offer a possibiliity to place investor´s financial means into the purchase of precisely selected iconic collector cars or motorbikes, and further on, in the context of the actual market conditions, to select proper timing of sale with ideal income for the investor.

INVESTMENT PROCESS


The investment council is established for qualified and profound decision making, and it is responsible for proper evaluation and consideration of each of the investment in the question. The council guarantees that all its merits and decisions leading to the decisiont, will be performed with the best effort and in accordance with the concerns of the Fund.

CONTACT

Address

ENGINE CLASSIC CARS
investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Generála Píky 430/26
160 00 Praha 6
IČ: 03760073
DIČ: CZ03760073
vedená u Městského soudu v Praze, vložka B 20402

Contact person:

Mgr. Robert Robek
Managing Director

GSM:

+420 777 311 372

Phone:

+420 255 710 738

E-mail:

info@engine-fund.com

Web:

www.engine-fund.com

Contact form

Items marked * are required.


By click on Send button you agree with privacy policy. Full rights you can read here.


Odesláním registračního formuláře souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefon, příp. doručovací adresa) v rámci těchto stránek (dále jen „údaje“) do databáze společnosti ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 03760073, se sídlem Praha 6, Generála Píky 430/26, www.engine-fund.com jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „Společnost“) a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tedy do žádosti o likvidaci svých osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů atd. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.